Via Appia Antica

Via Appia Antica

Via Appia Antica je cesta, která se nachází na jihovýchodní straně Říma a dostala svůj název podle římského cenzora Appia Claudia, který postavil první vodovod a odpovídal také za výstavbu této cesty. Oficiálně byla otevřena v roce 312 př.n.l.

Via Appia Antica začínala za městskými hradbami u brány Porta San Sebastiano, vedla do města Capua, kde se napojovala na Via latina a sloužila k zásobování armády v boji pro Samnitům. Když se Řím začal rozšiřovat směrem na jih, prodlužovala si Via Appia Antica. Nakonec ve 2. století dosáhla až do přístavu Brindisi.

Dnes se kolem cesty Via Appia Antica nachází regionální park, jehož cíle je uchování významných přírodních a kulturních krás. Park se rozkládá na ploše asi 3400 ha a rozprostírá se kolem 16ti km úseku původní cesty Via Appia Antica.

Podél Via Appia Antica najdete velké množství památek, které připomínají historii Říma: z období Římské republiky a císařství jsou to: Caracallovy lázně (Terme di Caracalla) – ty se však nacházejí mimo hranice parku; brána sv. Šebestiána (Porta San Sebastiano) a Aureliovy hradby; hrobka Gety (la Tomba di Geta); hrobka Priscilly (il Sepolcro di Priscilla); oblast Cirkus Maxentius a palác Maxentius; mauzoleum Cecilie Metelly (Mausoleo di Cecilia Metella); Villa Quintili; bazilika sv. Šebestiána (Basilika di San Sebastiano); kostel Domine quo vadis; Romulovo mauzoleum a několik katakomb (pouze 5 je otevřeno veřejnosti).

Park Via Appia Antica zahrnuje i údolí Cafferella, kde najdete také několik památek.

Webové stránky: www.parcoappiaantica.org

Trasy pro pěší: www.parcoappiaantica.it/en/testi.asp?l1=1&l2=3&l3=1&l4=0

Porta San Sebastiano & Museo delle Mura

Monumentální brána San Sebastiano ze 3. století je největší a nejlépe dochovanou branou z aureliánských zdí. Původní název brány byl Porta Appia, protože brána byla vstupem na významnou římskou silniční tepnu Via Appia. Název Porta San Sebastiano je odvozen od křesťanského mučedníka sv. Sebastiana, který byl pochován v bazilice hned za hradbami. Dnešní podoba Porta […]

Villa Ada

Villa Ada je druhým největším parkem v Římě a najdete ho v severní částí Říma, těsně za Aurelianovymi zdmi u cesty Via Appia Antica. V areálu parku najdete několik budov – např. bývalé královské sídlo rodu Savoj nebo archeologické naleziště Monte Antenne (pozůstatky starého římského města Antemnae). Většina budov v parku Villa Ada je volně přístupná veřejnosti. Výjimku tvoří […]

Mauzoleum Cecilie Metelly

Věžovité mauzoleum Cecilie Metelly (Mausoleo di Cecilia Metella), které se nachází v blízkosti cesty Via Appia Antica, bylo postaveno po roce 50 př. n. l. pro manželku konzula Marca Crassa – Cecilii Metella Cretica. Válcovitá hrobka stojí na 18 m vysoké betonové plošině. Válec nad plošinou je 11 m vysoký, má průměr 29,5 m a […]

Vila Quintili

Vila Quintili (Villa Dei Quintili) byla postavena jako soukromé sídlo bratrů Quintili (konzulové v roce 151 n.l). Později ji získal a nechal rozšířit císař Commodus. Ve vile se kromě řady pokojů nacházely lázně a pokoje pro služebnictvo. Dnes zde můžete obdivovat pozůstatky této nádherné vily a mramorové podlahy lázní. Nachází se zde také muzeum, ve kterém […]

Circus Maxentius

Circus Maxentius (Circo Di Messenzio) byl postaven v letech 306 – 312 císařem Maxentiem (Maxentius nebyl niky oficiálně vyhlášen za císaře, lze ho spíše považovat za uzurpátora trůnu v době vlády Konstantina I. Velikého). Jedná se o jednu z nejvýznamnějších historických a archeologických lokalit podél Via Alppia Antica. kromě trosek cirku se zde nachází také pozůstatky císařského paláce […]

Kostel Domine Quo Vadis

Kostel Domine Quo Vadis, který je také znám jako kostel Svaté Marie z Palmis, byl postaven v roce 1637 na místě, kde se sv. Petrovi zjevil Ježíš. Podle křesťanské tradice sv. Petr prchal po cestě Via Appia Antica z Říma, kde císař Nero pronásledoval křesťany a zjevil se mu Ježíš. Sv. Petr se ho zeptal „Domine Quo vadis?“ […]

Caracallovy lázně

K největšímu rozvoji lázeňství došlo v Římě za císařství, kdy císaři nechávali stavět budovy lázní monumentálních rozměrů. Lázně sloužily v Římě nejen ke koupání, ale také ke vzdělávání, zábavě a společenským stykům. V blízkosti lázeňských prostor se nacházely čítárny, masérny, tělocvičny a někdy i divadelní sál. V zimních měsících byly lázně vytápěny horkým vzduchem, který […]

O Římě