Park Villa Gregoriana

Park Villa Gregoriana

Park Villa Gregoriana se nachází  v městečku Tivoli na úpatí starobylé Akropolis, kterému vévodí dva chrámy z 2. století př. n.l. Byl vybudován v roce 1834 na podnět papeže Řehoře XVI., aby se zabránila dalším katastrofálním záplavám jako v roce 1826, kdy řeka strhla část města. Papež se rozhodl odvést vodu z řeky Aniene pomocí dvou tunelů, které nechal prokopat horou Catillo. Tyto tunely odvedl vodu pryč ze skály a vytvořily tak překrásný vodopád (Grande Cascata), který se vrhá dolů do jeskyně.

Papež Řehoř XVI. zde nechal vybudovat také dvě velká náměstí Piazza Rivarola a Piazza Maximum,které byly spojeny elegantním mostem Ponte Gregoriano. Most byl zcela zničen při bombardování v roce 1944 a musel být opět postaven.

V parku naleznete kromě překrásných vodopádů a pozůstatků chrámů i jeskyně, ruiny starověké římské vily Manlius Vopiscus, jeskyně, exotické rostliny a mnoho dalších krásných míst.

Chrámy na úpatí Akropole

Akropoli dominují dva chrámy – chrám Vesty (Tempio di Vesta) a chrám Sibyly (Tempio della Sibilli). Chrám Vesty je nejslavnější památkou starobylého Tivoli  a byl postaven ve 2. století př.n.l. Ve středověku sloužil jako kostel, což dokazovaly křesťanské malby, které se dochovaly až do začátku 20. století. Chrám má kruhový půdorys o průměru 14,25m a původně byl obklopen 18 travertinovými korintskými sloupy.

Park Villa Gregoriana
Chrám Vesty

Chrám Sibyly vznikl pravděpodobně také ve 2. století př. n. l. a i přes připsání chrámu Sibyle, není známo komu byl skutečně zasvěcen. Chrám má obdélníkový tvar (15,9m  na délku a 9,15m na šířku). Chrám byl v pozdější době křesťany zasvěcen sv. Jiří. Interiér chrámu byl zdoben štukovou výzdobou a malbami, které se postupně ztratily.

Ruiny vily Manlius Vopiscus

Ruiny starověké římské vily Manlius Vopiscus se nacházejí těsně pod pozůstatky chrámů na Akropolo, nalevo od velkého vodopádu.

Jeskyně v parku Villa Gregoriana

Neptunova jeskyně (Grotte di Netuno) a Jeskyně Sirén (Grotte delle Sirene), které najdeme v parku vytvořila řeka Aniene při povodních v roce 1826.

Další zajímavá místa v parku Villa Gregoriana

V parku Villa Gregoriana najdete i několik romantických míst:

  • Nymfeum (Il Ninfeo), uměle vytvořená jeskyně odkud je krásný výhled do okolí.
  • Berniniho vodopád, který je napájen umělým kanálem. V dřívějších dobách poháněl mlýny, které stávaly na troskách vily. V roce 1669 byl umělý kanál zrekonstruován architektem Luigi Berninim (bratr Lorenza Berniniho) a od té doby nese jeho jméno.
  • Tunel Miollis nechal ve skále vytesat v roce 1809 francouzský guvernér Říma. V tunelu jsou vytesána okna, kterými proniká světlo a je jimi nádherný výhled do okolí. Tunelem Miollis se dostanete do Neptunovy jeskyně.

Park Villa Gregoriana je otevřen:  2.3. – 31.3. od 10:00 do 14:30 (v neděli a svátky do 16:00); 1.4. – 15.10. od 10:00 do 18:30 a 16.10. – 29.11. od 10:00 do 14:30 (v neděli a svátky do 16:00).  Zavřeno je v pondělí a od prosince do února je vstup do parku pouze na objednávku. Poslední vstup je půl hodiny před zavírací dobou.

plné vstupné 6 €; snížené vstupné 2,50 pro děti ve věku 4 – 14 let; 15 € pro rodiny (max. 4 osoby) a 2,50 pro skupiny (min. 12 osob). Cena může být vyšší, pokud zde probíhají akce nebo výstavy.

Largo Sant'Angelo, Tivoli

Z Říma do Tivoli se dostanete pohodlně autobusem nebo vlakem.

Veřejná doprava:

  • Autobus: Autobusy Cotral jezdí ze zastávky metra Ponte Mammolo (zastávka je na trase linky B) do Tivoli každých 15 minut (cesta trvá asi 1 hodinu). V Tivoli vystupte na Via A. Moro odkud k parku dojdete pěšky. Spoje Cotral si můžete vyhledat na adrese: www.cotralspa.it
  • Vlak: ze zastávky vlaku Tiburtina Rome do zastávky Tivoli, cesta trvá 1 hodinu (nádraží je asi půl hodiny cesty od centra Tivoli) Spoje vlaku je možné vyhledat na adrese: www.trenitalia.com