Hadriánova vila

Hadriánova vila

Hadriánova vila (Villa Adriana) je velkolepé sídlo císaře Hadriána asi 5 km od města Tivoli. Bylo postaveno v letech 118 – 134 a jedná se vlastně o komplex více než třiceti budov rozprostírající se na ploše 120 hektarů.

Hadriánova vila by se po svém dokončení dala nazvat malým městem. Císař zde měl k dispozici kromě několika paláců i divadla, tělocvičny, lázně, hipodrom, stadión, chrámy a knihovny. Dále se zde nacházely také luxusní domy pro hosty, budovy pro personál, hasičská stanice a budovy pro císařskou stráž. Celý komplex zkrášlovaly zahrady, fontány a sochy.

Císař Hadrián byl velmi zcestovalý a veškeré své poznatky z cest nechal zakomponovat do komplexu, který si mimochodem i sám navrhl. Stavby Hadriánovy vily jsou inspirovány egyptskou a řeckou architekturou a každá část komplexu je pojmenována podle místa, které císař navštívil.

Dnes už z Hadriánovy vily uvidíte pouze trosky. Ve starověku byla vila poškozena při nájezdu barbarů a ve středověku byla zčásti rozebrána na stavební materiál. V průběhu století byla vykopána umělecká díla, která obohatila soukromé sbírky. „Drancování“ celého komplexu trvalo až do konce 19. století, kdy se vila stala majetkem italského království.

Hadriánova vila je od roku 1999 na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Komplex Hadriánovy vily

Areál Hadriánovy vily je velmi malebné místo pro procházku i piknik. Roztroušené ruiny sloupů, oblouky zdobené mozaikami i zahrady, které zkrášlují olivovníky, cypřiše a borovice navozují příjemnou atmosféru a dávají možnost zasnít se. Pokud si nedovedete představit, jak Hadriánova vila vypadala, můžete se podívat na model, který je umístěn v budově vedle parkoviště.

Nebojte se, že byste v areálu vynechaly nějakou zajímavou budovu, ty významné jsou označeny.

Hadriánova vila
Canopus

Nejpůsobivější budovou komplexu je určitě Vodní divadlo (Teatro Marittimo) – kruhový bazén s ostrovem uprostřed, který obklopují sloupy. Ostrov byl pravděpodobně soukromým studiem císaře Hadriána, kde se věnoval svým zálibám – malířství a architektuře. Na ostrov se bylo možné dostat pomocí dvou otočných mostů.

Poblíž Vodního divadla se nachází Řecká a Latinská knihovna, dvoje lázně, budovy pro hosty a personál a zahrady, které zdobí fontány, sochy a bazény.

Za nejpůvabnější stavbu Hadriánovy vily je označováno uměle vytvořené údolí Canopus, ze kterého se dochovalo pouze torzo. Střed Canopu je tvořen vodní plochou s kolonádou a sochami římských bohů Merkura, Marta a Minervy a Amazonek. Celé údolí uzavírá velké nymfeum (Serapeum), které bylo postaveno podle významného egyptského chrámu Sérapeion.

Dalším zajímavým místem v Hadriánově vile je Venušin chrám (Tempio di Venere), malá kruhová budova s dórskými sloupy. Chrám je kopií Knidského chrámu v Delfách

Hadriánova vila je otevřena každý den (kromě pondělí) od 9:00 a zavírá vždy hodinu před západem slunce. V pondělí, 1. ledna, 5. května a 25. prosince je zavřeno. Pokladna zavírá o hodinu dříve.

plné vstupné 8 €, snížené vstupné 4 € pro občany EU ve věku 18 – 25 let, zdarma pro občany EU do 18 let, občany EU se zdravotním postižením s doprovodem a první neděli v měsíci. Cena vstupenky může být vyšší v případě, že v objektu probíhá výstava.

Largo Marguerite Yourcenar 1, Roma

Z Říma do Hadriánovy vily se dostanete pohodlně autobusem Cotral.

Veřejná doprava:

  • Autobus: Autobusy Cotral jezdí ze zastávky metra Ponte Mammolo (zastávka je na trase linky B) do Tivoli každých 15 minut (cesta trvá asi 1 hodinu). Vystupte na Villa Adriana, Tiburtina odkud dojdete pěšky. Spoje Cotral si můžete vyhledat na adrese: www.cotralspa.it