Římské památky

Mauzoleum Cecilie Metelly

Věžovité mauzoleum Cecilie Metelly (Mausoleo di Cecilia Metella), které se nachází v blízkosti cesty Via Appia Antica, bylo postaveno po roce 50 př. n. l. pro manželku konzula Marca Crassa – Cecilii Metella Cretica. Válcovitá hrobka stojí na 18 m vysoké betonové plošině. Válec nad plošinou je 11 m vysoký, má průměr 29,5 m a […]

Vila Quintili

Vila Quintili (Villa Dei Quintili) byla postavena jako soukromé sídlo bratrů Quintili (konzulové v roce 151 n.l). Později ji získal a nechal rozšířit císař Commodus. Ve vile se kromě řady pokojů nacházely lázně a pokoje pro služebnictvo. Dnes zde můžete obdivovat pozůstatky této nádherné vily a mramorové podlahy lázní. Nachází se zde také muzeum, ve kterém […]

Circus Maxentius

Circus Maxentius (Circo Di Messenzio) byl postaven v letech 306 – 312 císařem Maxentiem (Maxentius nebyl niky oficiálně vyhlášen za císaře, lze ho spíše považovat za uzurpátora trůnu v době vlády Konstantina I. Velikého). Jedná se o jednu z nejvýznamnějších historických a archeologických lokalit podél Via Alppia Antica. kromě trosek cirku se zde nachází také pozůstatky císařského paláce […]

Lateránské baptisterium

Lateránské baptisterium (Battistero Lateranense, známé i jako San Giovanni in Fonte) na náměstí Piazza di San Giovanni in Laterano je nejstarší křestní kaplí v Itálii a jediná zachovalá část baziliky ze 4. století vystavěná císařem Konstantinem. Baptisterium bylo několikrát přestavěno a renovováno. V 5. století kapli nechal přestavět Sixtu III., poté v 8. století Hadrián III. a nakonec […]

Lateránský klášter

Lateránský klášter na náměstí Pizza di San Giovanni Laterano byl vystavěn na místě bývalého Benediktinského kláštera ve 13. století. Malebný dvůr kláštera a křížová chodba kláštera je mistrovským dílem rodiny Vassallettů. Chodba je zvenku zdobena mozaikami s arabsko-byzantskými vzory. Arkády chodeb podpírají střídavě točené a rovné sloupy zdobené mozaikovými vzory. Horní galerie Lateránského kláštera byla vystavěna […]

Budova Svatých schodů

Na první pohled celkem nevýrazná budova na náměstí Piazza di San Giovanni Laterano v sobě skrývá soukromou kapli papežů a Svaté schody. Budova byla postavena v roce 1589 podle návrhu D. Fontany. Papežská kaple – kaple Svatých schodů (Santa Sanctorum) Kaple Svatých schodů je soukromou kaplí papežů, ve které se ukrývá mnoho vzácných relikvií z bývalého paláce Patriarcha, […]

Diokleciánovy lázně

Diokleciánovy lázně (Terme di Diocleziane) byly postaveny v letech 298 – 306 a svou rozlohou 13 hektarů byly největšími lázněmi v Římě (byly dokonce větší než Caracallovy). Do lázní se vešlo až 3000 lidí najednou, v lázních se nacházely knihovny, tělocvičny, umělecké galerie, divadla, zahrady s fontánami, natio (velký obdélníkový plavecký bazén), calidarium (teplá lázeň), tepidarium (vlažná lázeň) […]

Pahorek Palatin

Pahorek Palatin (Palatino) je jeden ze sedmi slavných římských pahorků, na kterém podle legendy založil Romulus Řím. Pahorek Palatin se rozkládá na ploše 2 km2 mezi Cirkem Maximem a Forem Romanem. V dobách Římské republiky zde byla obytná čtvrť bohatých a aristokratů, svůj dům zde měli např. Cicero nebo Crassus. První obydlí si zde postavil císař […]

O Římě