Piazza di San Giovanni in Laterano

Egyptský obeliskNáměstí Piazza di San Giovanni in Laterano je jedním z nejdůležitějších náměstí v Římě. Bylo navrženo architektem D. Fontanou v 16. století. Ve středu náměstí se nachází egyptský obelisk (nejstarší obelisk v Římě), který sem byl přemístěn z Cirku Maximu, kam byl dovezen v roce 357 císařem Konstantinem II. z Amonova chrámu v Karnaku. Na náměstí byl umístěn podle projektu D. Fontany v roce 1588. Měří 32,18 metrů (s podstavem a křížem na vrcholu 45,7 metrů) a nejvyšším monolitickým obeliskem nejen v Římě, ale také ve světe. Poblíž obelisku se nachází menší fontána.

Náměstí vévodí Lateránská palác (Palazzo Laterano), který býval sídlem papežů až do roku, kdy uprchli z Říma do Avignonu a Lateránská bazilika (Bazilika San Giovanni in Laterano), která je hierarchicky nejvýše postaveným chrámem katolíků. K Lateránské bazilice  patří ještě baptisterium (křestní kaple) a klášter.

Baptisterium (Battistero San Giovanni in Fonte) se nachází za bazilikou a je nejstarší v Itálii, pochází z doby vlády císaře Konstantina a je to jediná zachová část původní baziliky ze 4 století. Uvnitř se můžete podívat na třpytivou mozaiku z 5. století.

Naproti Lateránské baziliky je budova Svatých schodů (Santa Sanctorum). Z vnější strany budovy je výklenek zdobený mozaikami (pozůstatek paláce Patriarcha) – jídelna papeže Lva III. (Triclinium Leonianum).

Lateránské baptisterium

Lateránské baptisterium (Battistero Lateranense, známé i jako San Giovanni in Fonte) na náměstí Piazza di San Giovanni in Laterano je nejstarší křestní kaplí v Itálii a jediná zachovalá část baziliky ze 4. století vystavěná císařem Konstantinem. Baptisterium bylo několikrát přestavěno a renovováno. V 5. století kapli nechal přestavět Sixtu III., poté v 8. století Hadrián III. a nakonec […]

Lateránský klášter

Lateránský klášter na náměstí Pizza di San Giovanni Laterano byl vystavěn na místě bývalého Benediktinského kláštera ve 13. století. Malebný dvůr kláštera a křížová chodba kláštera je mistrovským dílem rodiny Vassallettů. Chodba je zvenku zdobena mozaikami s arabsko-byzantskými vzory. Arkády chodeb podpírají střídavě točené a rovné sloupy zdobené mozaikovými vzory. Horní galerie Lateránského kláštera byla vystavěna […]

Lateránský palác

Lateránský palác (Palazzo del Laterano) na náměstí Piazza di San Giovanni Laterano byl po tisíc let sídlem papežů. Původní stavbu, která se nazývala Patriarcha, nechal ve 4. století vystavět pro papeže císař Konstantin. V 10. století budova vyhořela a musela být zrekonstruována. Další dva požáry následovaly ve 14. století, kdy papeži uprchli do Avignonu. Poté co […]

Budova Svatých schodů

Na první pohled celkem nevýrazná budova na náměstí Piazza di San Giovanni Laterano v sobě skrývá soukromou kapli papežů a Svaté schody. Budova byla postavena v roce 1589 podle návrhu D. Fontany. Papežská kaple – kaple Svatých schodů (Santa Sanctorum) Kaple Svatých schodů je soukromou kaplí papežů, ve které se ukrývá mnoho vzácných relikvií z bývalého paláce Patriarcha, […]

Bazilika San Giovanni in Laterano

Bazilika San Giovanni in Laterano (Bazilika svatého Jana v Lateránu nebo zkráceně Lateránská bazilika), celým názvem Bazilika Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty, je první křesťanskou bazilikou v Římě a její historie sahá až do roku 314, kdy ji nechal postavit císař Konstantin. Bazilika je považována za mateřský kostel katolického světa a je také […]

O Římě