Piazza della Rotunda a okolí

Piazza della Rotunda

Náměstí Piazza della Rotunda dostalo svůj název podle Santa Maria Rotunda, neoficiálním názvu Pantheonu (Pantheon byl v 7. století zasvěcen Panně Marii a mučedníkům – odtud Santa Maria Rotunda).

Náměstí Piazza della Rotunda vévodí na jižní straně nejlépe zachovalý antický chrám – Pantheon. Tuto nejvýznamnější antickou památku nechal postavit Marcus Vipsanius Agrippa v roce 27 př.n.l. jako chrám bohů antického Říma. Dnešní podoba Pantheonu pochází z doby vlády císaře Hadriána, kdy byl v roce 125 po požáru přestavěn.

Kromě Pantheonu je dalším významným orientačním bodem obelisk Minerva, který se nachází uprostřed Fontány del Pantheon. Kašna byla postavena (s pověřením papeže Řehoře XIII.) v roce 1575 stavitelem Giacomo della Porta a roce 1711 nechal papež Klement XI. doplnit kašnu o obelisk.

Egyptský obelisk z černého mramoru byl původně umístěn v chrámu Ra v Heliopolis, který nechal postavit faraón Ramses II.

Jen 500m od náměstí Piazza della Rotunda se nachází Palazzo Altemps (Římské národní muzeum).

Římské národní muzeum: Palazzo Altemps

Palazzo Altemps dostal svůj název podle kardinála Marco Sittico Altemps, který jej zakoupil v roce 1568 jako svou rezidenci. Palác byl postaven v roce 1477 stavitelem Girolamo Riario. Shromažďovat umělecká díla začal kardinál Marco Sittico Altemps a poté pokračoval jeho synovec Giovanni Angelo. Celou sbírku tvořily významné sochy, bohatá sbírka obrazů a několik textů a knih, které […]

Pantheon

Na náměstí Piazza della Rotunda se nachází nejlépe zachovalá památka antického Říma – Pantheon nebo-li „chrám všech bohů“. Původní Pantheon nechal v roce 27 př. n. l. Marcus Agrippa. Jeho zásluhu na stavbě připomíná nápis nad průčelím M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT – což znamená „Marcus Agrippa, syn Luciův. Tato stavba byla však zničena ohněm a znovu ji nechal […]

O Římě