Piazza del Quirinale

Piazza del QuirinaleNáměstí Piazza del Quirinale nese jméno pahorku Kvirinál (Quirinale), je obklopeno třemi nádhernými budovami a také z vyhlídkového balkónu nabízí překrásný výhled na město.

Náměstí vévodí Palazzo del Quirinale (Kvirinálský palác), největší římský palác z 16. století, který je dnes oficiálním sídlem prezidenta italské republiky.

Naproti vchodu do Kvirinálského paláce se nachází Fontana dei Dioscuri, která byla dokončena v roce 1587 přestavbou starobylého akvaduktu Alexandrian. Fontána zachycuje bratry Kastóra a Polydeukése (Castore a Polluce), kteří jsou v řecké mytologii označováni Dioscuri (Dioskúrové) a patří mezi nejslavnější dórské hrdiny.  V centru fontány dei Dioscuri se tyčí obelisk z Augustova mauzolea.

Východní stranu náměstí Piazza del Quirinale ohraničuje Palazzo della Consulta, který dříve sloužil papežskému tribunálu a nyní je sídlem Ústavního soudu.

Naproti Palazzo del Quirinale se nachází Scuderie del Quirinale, papežské stáje z 18. století, jejichž prostory dnes slouží k pořádání nejrůznějších výstav.

Scuderie del Quirinale

Budova Scuderie del Quirinale (Kvirinálské stáje, někdy nazývané také jako papežské stáje) byla postavena v letech 1722 – 1732 na vrcholku ruiny římského chrámu zasvěcenému Serapidovi. Na současné podobě papežských stájí se podíleli dva významní architekti Alessandro Specchi, který byl pověřen papežem Inocencem VIII. přestavět původní nevyhovující stáje z počátku 18. století (Carlo Moderno) a Ferdinando […]

Palazzo del Quirinale

Palazzo del Quirinale (Kvirinálský palác) se nachází na Piazza del Quirinale, je největším palácem v Římě a oficiálním sídlem prezidenta italské republiky. Palác se nachází na jedno z římských pahorků Kvirinál (Quirinale), podle kterého nese i své jméno. Kvirinálský palác stojí na místě bývalé římské vily, kterou v letech 1583 -1585 nechal papež Řehoř VII. přestavět […]

Palazzo della Consulta

Palazzo della Consulta je palác z 18. století, který najdete na náměstí Piazza del Quirinale (naproti Palazzo del Quirinale) a od roku 1955 slouží jako sídlo Ústavního soudu Italské republiky. Dnešní podoba paláce je z let 1732 – 1737 a je dílem architekta Ferdinanda Fugy, který na příkaz papeže Klementa XII. Crsini přestavěl původní budovu […]

O Římě