Piazza del Campidoglio a okolí

Piazza del Campidoglio

Piazza del Campidoglio

Renesanční náměstí Piazza del Campidoglio (Kapitolské náměstí) se nachází na nejmenším ze sedmi římských pahorků – Kapitol, který byl v dobách starého Říma náboženským centrem. Na tomto místě kdysi stával chrám Jupitera kapitolského – nejposvátnější místo v celém antickém Římě.

Na náměstí Piazza del Campidoglio se dostanete po stylových renesančních schodech, které jsou stejně jako celé náměstí dílem Michelangela. Schodiště na náměstí bylo vystavěno na příkaz papeže Pavla III. pro přijetí císaře Svaté říše římské Karla V. Nad schodištěm se tyčí kopie antické bronzové jezdecké sochy císaře Marca Aurelia. Originál sochy ze 2. století je umístěn v Palazzo dei Conservatori.

Piazza del Campidoglio

Piazza del Campidoglio – schodiště

Na Piazza del Campidoglio najdete kapitolská muzea, kde se nacházejí sbírky sochařství antického Říma a sídlo římského starosty a městské rady v

Palazzo Senatorio (Palác senátorů). Z terasy Palazzo Senatori se vám naskytne nádherný pohled na panorama – trosky Fora Romana, vítězný oblouk Septima Severa a Titův oblouk s Koloseem v pozadí.

Určitě stojí za to vystoupat po strmém schodišti ke kostelu ze 13. století Santa Maria in Aracoeli, ve kterém najdeme uctívanou sošku Jezulátka (II Bambino). Jedná se však pouze o kopii. Původní soška, v jejíž zázračnou moc věřilo mnoho lidí, byla v roce 1994 ukradena.

Nedaleko náměstí se nachází Krypta Balbi (Římské národní muzeum).

Římské národní muzeum: Krypta Balbi

Muzeum krypta Balbi (Museo della Crypta Balbi) je rozděleno na dvě části – „Archeologie a historie městské krajiny“ a „Řím od starověku až do středověku“. První část muzea znázorňuje historii komplexu a přilehlých domů a kostelů od antiky až po 20. století, zejména stavby Conservatorio di Santa Caterina della Rosa, která od první poloviny 15. […]

Kapitolská muzea

Kapitolská muzea (Musei Capitolini) je skupina uměleckých a archeologických muzeí, které se nachází na náměstí Piazza del Capidoglio v horní části vrcholku Kapitol. Kapitolská muzea se nachází celkem ve čtyřech budovách – Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo, Palazzo Senatorio a Palazzo Caffarelli-Clementino. Historie Kapitolských muzeí sahá až do roku 1471, kdy papež Sixtus IV. daroval Římu […]

O Římě