Kostel sv. Aurey

Kostel sv. Aurey

Kostel sv. Aurey (Chiesa di Sant Aurea) nechal v druhé polovině 15. století vystavět francouzský kardinál Guillaume d’Estouteville a později jeho stavbu dokončil kardinál Giuliano della Rovere. Výstavba kostela byla svěřena architektovi Baccio Pontelli, který je také autorem přilehlého hradu.

Kostel sv. Aurey je spojen se dvěma světicemi – Sv. Aureou Ostijskou a sv. Monikou.

Sv. Aurea Ostijská

Kostel je zasvěcen sv. Aurey Ostijské, mučednici a patronce Ostie. Život této světice je opředen tajemstvím. Podle legendy Aurea žila ve 3. století a pravděpodobně patřila k rodině římského krále nebo římského císaře, protože byla kvůli náboženskému přesvědčení poslána do Ostie, kde žila na vlastním panství za hradbami vesnice. Nakonec zde byla umučena římským úředníkem Ulpiem, když se nechtěla vzdát křesťanství. Byla vhozena do moře s mlýnským kamenem uvázaným kolem krku a pohřbena na vlastním pozemku. V 5. století zde pak byl kolem jejího hrobu vystavěn kostel, který byl poté několikrát rekonstruován – v roce 700 papežem Sergiem I., Leem III v roce 800 a v roce 850 Leem IV. Nakonec byl v 15. století kostel postaven zcela nový.

Interiéry kostela sv. Aurey

Kostel má pouze jednu loď bez postranních uliček. Po pravé straně se nachází kaple sv. Moniky zdobená malbami Pietra Cortony, která byla postavena v roce 1627. Kaple stojí na místě starobylého křesťanského hřbitova, kde byla v roce 837pohřbena sv. Monika. Její ostatky byly v roce 1430 přemístěny a dnes jsou uloženy v kostel Sant’Agostino. Náhrobek jejího hrobu byl nalezen při vykopávkách v roce 1945 a nyní je umístěn v kapli.

Apsida je lemována triumfálním obloukem z mramoru, který zdobí fresky ze 16. století. Moderní oltář zdobí dva basreliéfy z 15. století. Oltářní obrazy pocházejí z 17. století.

Kostel sv. Aurey je sídlem děkana kardinálského kolegia.

Viale dei Romagnoli 745, Ostia

Z Říma do Ostia Antica se dostanete pohodlně metrem nebo vlakem. Metrem (linka B) musíte jet do zastávky MAGLIANA a odtud pak vlakem FS (linka Roma – Ostia Lido) na zastávku Ostia Antica. Mnohem pohodlnější je však jet z Říma přímo vlakem FS (linka Roma – Ostia Lido), který vás dovoze až na zastávku Ostia Antica. Na náměstí Piazza della Rocca je to asi 10 minut chůze.