Ostia

Ostia di Lido
Pouhých 23 km od Říma se na břehu Tyrhénského moře nachází římské předměstí Ostia, které je známé především díky přímořskému letovisku Ostia di Lido a archeologické oblasti Ostia Antica.

Ostia di Lido

Část Ostia di Lido byla založena v roce 1884, kdy zde byla zúrodněna nedaleká bažina a oblast začali osidlovat rolníci z nedalekých městeček.
Díky otevření městské železnice v roce 1924 se brzy tato oblast stala také oblíbeným letoviskem Římanů, kteří si zde začali stavět letní domy. Město bylo reorganizováno ve stylu „fašistické architektury“, kdy se podél moře stavěly menší vily pro bohaté Římany. Velký turistický rozmach ještě více umocnilo otevření jedné z prvních dálnic v roce 1927. V roce 1933 městečko oficiálně přijalo jméno Lido di Roma.

Po velké expanzi v 70. a 80. letech a vybudování nového přístavu patří dnes Ostia di Lido k nejlidnatějším římským čtvrtím. Římané sem jezdí na víkend a turisté zde tráví letní dovolenou u moře.

Ostia Antica

V bývalém římském přístavu Ostia Antica máte možnost prohlédnout si ruiny starého antického města Ostia, které nabízí srovnatelné krásy jako legendární Pompeje. Ruiny bývalého římského města se rozkládají na ploše 10 000 hektarů a dávají návštěvníkům možnost nahlédnout, jak se v Ostii žilo v dobách její největší slávy.

I mimo areál archeologického naleziště Ostia Antica si můžete najít několik zajímavých památek. Ve středověké části Ostie, která se nazývá Borgo, najdete hrad Castelo di Giulio II a kostel sv. Aurey (Chiesa di Santa Aurea). Borgo se nachází na místě bývalé chráněné oblasti – Gregoriopoli, která sloužila k obraně města před nájezdy Saracénů v 9. století. Oblast nechal založit papež Řehoř IV., po kterém byla také pojmenována.

Castello di Giulio II

Hrad Castello di Giulio II se nachází v bývalé středověké osadě části Ostie – Borgo, kterou nechal v 9. století postavit papež Řehoř IV. na ochranu obyvatel před nájezdy saracénů a nazval ji Gregoriopolis. Osada byla chráněna obrannou zdí a příkopem a stala se důležitou součástí při kontrole a vybírání cla na řece Tibeře. V letech 1423 – […]

Kostel sv. Aurey

Kostel sv. Aurey (Chiesa di Sant Aurea) nechal v druhé polovině 15. století vystavět francouzský kardinál Guillaume d’Estouteville a později jeho stavbu dokončil kardinál Giuliano della Rovere. Výstavba kostela byla svěřena architektovi Baccio Pontelli, který je také autorem přilehlého hradu. Kostel sv. Aurey je spojen se dvěma světicemi – Sv. Aureou Ostijskou a sv. Monikou. Sv. […]

Ostia Antica

Dlouho pohřbené starobylé město Ostia se nachází na břehu Tyrhénského moře asi 23 km od Říma a bývalo mořským přístavem, námořní základnou starověkého Říma i obchodním a kulturním centrem. Přístav byl využíván především k zásobování Říma potravinami a stavebním materiálem. Velké lodě nemohly plout po mělké Tibeře až do města, proto z přístavu jezdili říční lodě a […]

O Římě