Římské národní muzeum: Palazzo Massimo

Palazzo Massimo

V neorenesanční budově z 19. století je vystavena jedna z největších sbírek klasického umění na světě. Ve čtyřech patrech (včetně suterénu) muzea Palazzo Massimo alle Terme nalezneme fresky, mozaiky, obrazy, šperky a nejrozsáhlejší sbírku mincí na světe.

Suterén muzea – numismatické oddělení, šperky a mumie Grottarossa

V suterénu muzea Palazzo Massimo alle Terme nalezneme sbírku mincí, která sahá až do doby antického Říma. Sbírka mincí zahrnuje přibližně 5000 mincí, které pocházejí ze tří různých sbírek: z bývalého Museo Kircheriano a ze soukromé sbírky krále Viktora Emanuela III. a numismatika F. Gnecchiho. Mince jsou umístěny ve vitrínách a detailně si je můžete prohlédnout pomocí automatizované lupy

Palazzo Massimo
Sbírka mincí

Výstava šperků zahrnuje vzácné předměty, které byly nalezeny v hrobkách. Můžete zde vidět jantarové figurky a panenky, sponky nebo síťky na vlasy.

V této části muzea naleznete i mumii Grottarossa. Mumie byla objevena v roce 1964 a patří osmileté dívce, která pravděpodobně zemřela na tuberkulózu. Dítě bylo pohřbeno v mramorovém sarkofágu zdobeném loveckými výjevy a ozdobeno safírovým náhrdelníkem, zlatými náušnicemi a zlatým prstenem. Dále bylo v sarkofágu nalezeno několik amuletů a panenky s pohyblivými klouby.

Přízemí a první patro muzea – sochy, sarkofágy, busty a portréty

V přízemí a prvním patře jsou vystaveny sochy, které tvoří jádro antických sbírek Národního muzea. Sochy jsou rozmístěny podle témat a historického období. Vidět zde ale můžete i obrazy a symboly moci, které pocházejí především z 2. a 1. století před Kristem.

V přízemí se nachází především sochy, busty a portréty významných osob – např. socha římského císaře Augusta, portréty členů Julsko-klaudijské a Flaviovské dynastie nebo busta Septima Severa.

V prvním patře muzea nalezneme sochy zobrazující mytologické výjevy, umělecká díla s císařských sídel a sarkofágy –  např. kopie Myronova Diskobola, socha „umírající dcery Niobe“ nebo sarkofág Portonaccio, který je zdoben bitevními scénami.

Palazzo Massimo
Sarkofág Portonaccio

Druhé patro – obrazy a mozaiky

V druhém patře jsou umístěna umělecká díla, která byla součástí interiérů staveb antického Říma. Nalezneme zde dokonce zrekonstruované místnosti vil pocházející z pozdního období Římské říše, můžeme si tak prohlédnout původní výzdobu stěn.

Velmi krásné jsou fresky, které sem byly přeneseny z Liviina domu (Via Flaminia). Fresky znázorňují přírodu s květinami, stromy, exotickými ptáky, plody ovoce.

Další z řady fresek pocházejí z vily z 1. století, která byla objevena na pozemcích Villa Farnesina ve čtvrti Trastevere. Zajímavé jsou taky dekorace z baziliky Junia Bassa.

V tomto patře jsou organizovány pravidelné 45 minutové prohlídky s průvodcem, volný pohyb je zakázán.

Muzeum Palazzo Massimo je otevřeno od úterý do neděle: od 9:00 do 19:45. V pondělí (mimo Velikonočního pondělí a během týdne kultury), 1. ledna a 25. prosince je zavřeno. 24. prosince a 31. prosince je otevřeno pouze do 17:00. Pokladna zavírá o hodinu dříve.

plné vstupné 7 €, snížené vstupné 3,5 € pro občany EU ve věku 18 – 25 let, zdarma pro občany EU do 18 let, občany EU se zdravotním postižením s doprovodem a první neděli v měsíci. Vstupenka je platná 3 dny a zahrnuje všechny 4 části Římského národního muzea (Diokleciánovy lázně, Palazzo Altemps, Palazzo Massimo alle Terme a krypta Balbi). Cena může být vyšší v případě, že v objektu probíhá výstava.

Římské národní muzeum Palazzo Massimo je součástí turistických karet ROMA PASS.

Piazza dei Cinquecento 67, Roma

Palazzo Massimo se nachází poblíž Diokleciánových lázní a jen kousek od dopravního uzle – nádraží Termini.

Veřejná doprava:

  • Metro linka A a B: zastávka Termini (asi 240m po Piazza dei Cinquecento)
  • Autobusy: linky C2, H, 36, 38, 40, 64, 86, 90, 92, 105, 170, 175, 217, 310, 360, 714, 910