Palazzo Colonna & Galerie Colonna

Palazzo Colonna

Palazzo Colonna je jeden z nejstarších a největších soukromých paláců v Římě. Palác nechal jako své sídlo postavit rod Colonna pravděpodobně již ve 13. století a rodina zde trvale žila po osm století (žilo zde celkem 20 generací). Rod Colonna patří mezi nejstarší a nejvýznamnější římské rodiny. Po mnoho staletí byli členové rodu držiteli významných náboženských a politických titulů: jeden papež (Martin V.), mnoho kardinálů a někteří členové rodiny působili také v senátu.

Palazzo Colonna

Ve 14. století byl palác domovem především významných osobností. Pobýval zde např. římský král a císař Svaté říše římské Ludvík IV. Bavorský, kondotiér Castruccio Castracane nebo básník Francesco Petrarca. V roce 1420 se do paláce přestěhoval papež Martin V. (vlastním jménem Odo Colonna) a využíval palác až do své smrti v roce 1431. Během drancování Říma vojsky císaře Karla V. v roce 1527 byl palác Colonna jako jedna z mála budov ušetřen ničení díky dobrým vztahům rodiny s Říší a sloužil jako útočiště pro více než tři tisíce Římanů.

Dnešní podoba paláce Colonna je výsledkem několika rekonstrukcí provedených během pěti století. Mnohdy docházelo k překrývání architektonických stylů, měnil se interiér i exteriér.

Velké změny byly provedeny zejména během 17. století, kdy palác získal barokní podobu. Zasloužily se o to tři generace rodu Colonna – Filippo I. Colonna, kardinál Girolamo Colonna a Lorenzo Onofrio Colonna.

Na projektu pracovalo mnoho významných architektů té doby – Antonio Del Grande, Girolamo Fotana, Bernini, Paolo Schor a mnoho dalších. Během této rozsáhle rekonstrukce vznikla v paláci i Galerie Colonna (Galleria Colonna).

Galerie Colonna

Galerii Colonna (Galleria Colonna) nechal vybudovat kardinál Girolamo Colonna, výstavba byla zahájena v roce 1654 a dokončena o 50 let později. Na stavbě se podíleli architekti Antonio Del Grande a Girolamo Fontana.

Od začátku byla galerie koncipována jako velká zasedací místnost, která bude oslavovat vítězství křesťanů nad Turky v bitvě u Lepanta v roce 1571, což dokazují dva sály galerie: Sala della Colonna Bellica a  Sala Grande, ve kterých najdete fresky věnované admirálu italské flotily v bitvě u LepantaMarcantoniovy Colonna II..  Salla della Colonna Bellica byl pojmenován podle sloupu z červeného mramoru (symbol rodu Colonna), který stojí v jeho středu. V sále je k vidění freska B. G. Chiari – Apoteóza Marcantonia Colonny a na stěnách obrazy od Scipiona Pulzone, Dosso Dossi, Palma il Vecchio, Agnola Bronzina (Venuše, Amor a Satyr) a obraz Narcise od Tintoretta.

Po sedmi schodech se dostanete do Sala Grande (Velkého sálu), který je zdoben štuky, čtyřmi malovanými benátskými zrcadly s květinami a andělíčky od Maria dei Fiori a Carla Maratta a freskami s epizodami ze života Marcantonia Colonny od Giovanni Paolo Schora, Giovanni Coli a Filippa Gherardi. Zajímavé jsou i obrazy od Guercina (Umučení sv. Emerenziany) nebo Niccola di Libertore (Madonna del Soccorso).

Z Velkého sálu vejdete do sálu Sala dei Paesaggi (Sál krajiny), ve kterém se nachází obrazy vlámských a francouzských umělců 16. století a dva překrásné kabinety (skříně). Jeden z kabinetů je vyroben z ebenu a slonoviny a jsou na něm vyobrazeny scény ze života Ježíše a druhý kabinet je ze santálového dřeva a drahých kamenů.

Galerie Colonna
Annibale Carracci – Mangiafagioli

Dalším sálem je Sala dell’ Apoteosi di Martino V (Sál apoteóza Marina V.), který dostal své jméno podle plátna umístěného ve středu stropu od italského malíře Benedetta Lutti. V pokoji se nachází i další významná díla, mezi nejznámější patří malba „Mangiafagioli“ od Annibale Carracci, která zobrazuje jídlo rolníka v 16. století. Nad touto malbou se nachází cenný obraz od Bronziniho s Madonou a děťátkem a sv. Janem a sv. Alžbětou. Napravo od krbu se nachází portrét sv. Karla Boromejského. Obrazy na centrální zdi jsou od Guercina, F.Salviatiho, F.Albaniho, A.Carracciho a dalších. V sále si můžete také prohlédnout portrét italského historika Onofrio Panvinio od Tintoretta a obraz “ Il Gentiluomo“ od Paola Veronese.

Ze sálu Sala dell’ Apoteosi di Martino V se přesuneme do Sala del Trono (Trůnní sál), který je věnován rodině papeže Martina V. (Oddo Colonna) a byl vyhrazen pro návštěvy. V sále se nachází portrét papeže Martina V., který je umístěn na stěně proti trůnu. Po stranách portrétu jsou umístěny nejstarší obrazy ve sbírce, pocházejí ze 14. století. Na protější straně se nacházejí dva malé portréty Marcantonia II Colonna a jeho manželky Felice Orsini od malíře Scipione Pulzone.

Posledním sálem je Sala dei Primitivi, ve kterém naleznete také několik zajímavých obrazů.

Apartmány princezny Izabely

V Palazzo Colonna můžete také navštívit apartmány princezny Izabely (Appartamento della Principessa Isabelle), které se nacházejí v křídle z 15. století. Apartmány obývala princezna Izabela Sursock Colonna (manželka prince Mercantonio Colonna) až do své smrti v roce 1984. V pokojích můžete obdivovat původní nábytek, nejrozmanitější umělecká díla i největší soukromou sbírku děl holandského malíře Gaspara Vanvitelli na světě. Návštěvu apartmánů je nutné si rezervovat.

Palazzo Colonna je otevřen každou sobotu od 9:00 do 13:15.

plné 12 €; snížené 10 € pro děti od 13 do 17 let, návštěvníky nad 60 let, skupinu 5 lidí, čtyřčlenou rodinu (děti + rodiče); zdarma pro dětí do 12 let

Piazza dei Santi Apostoli 66, Roma a Via della Pilotta 17, Roma (dva vstupy)

Veřejná doprava:

  • Tramvaje: č. 8 (zastávka Argentina – asi 800 m)
  • Autobusy: 40, 60, 64, 70, 71, 117, 170