Palazzo Barberini & Galerie Barberini

Palazzo Barberini

Při prohlídce zajímavých muzeí určitě nevynechejte překrásný renesanční palác Palazzo Barberini a jeho uměleckou sbírku.

Palazzo Barberini

Palazzo Barberini je pozdně renesanční budova, kterou nechal postavit jeden z největších středověkých rodů – rod Barberini. Rodina patřila v Itálii vždy k nižší šlechtě, významného vlivu dosáhla teprve v 17. století, kdy se Maffeo Barberini stal papežem (Urban VIII.). A právě papež Urban VIII. nechal pro svou rodinu postavit tento krásný palác.

Palazzo Barberini je dílem tří největších architektů své doby, z nichž každý přispěl svým vlastním stylem a dodal tak paláci na charakteru. Na stavbě paláce se podíleli Carlo Modena, Borromini a Bernini.

Budovu začal v roce 1625 stavět Carolo Modena za pomoci Borrominiho. Borromini je autorem jedno z velkolepých schodišť a vybudoval také část průčelí, které prezentuje tři klasické slohy – dórský, jónský a korintský. Palazzo Barberini byl dokončen v roce 1633 Berninim, ten vybudoval druhé schodiště a dokončil průčelí.

Galerie Barberini – Národní galerie antického umění (Galleria Nazionale d’Arte Antica)

Od roku 1949, kdy Palazzo Barberini získal italský stát, je v něm umístěna Národní galerie antického umění, která obsahuje sbírky významných šlechtických rodů.

Palazzo Barberini
Pekařka – Raffael Santi

Sbírka je bohatá na mistrovská díla ze 13. – 18. století, ale můžete zde najít i obrazy z 12. století. Prohlédnout si můžete raná renesanční díla od Fra Angelica, Filippa Lippiho a Perugina i významných italských umělců – Tiziana, El Greca, Caravaggia, Tintoretta a Raphaela. Slavný je především Raphaelův obraz „La Fornarina“, který je údajně portrétem umělcovy milenky.

Sedmnácté století je ve sbírce zastoupeno díly Reniho a Domenichina, Guercina, Lanfranca, Berniniho, Poussina, Pietra da Cortona a Gaulliho.

Obrazy umělců Canaletto, Batoni a Panini doplňují sbírku o 18. století.

Z mnoha bohatě zdobených sálů je nejvíce zajímavý ústřední sál, který dosahuje výšky celé budovy. Na stropě můžete vidět monumentální fresku Pietra da Cortony, která je považována za jedno z nejlepších děl barokního ilusionismu.

Palazzo Barberini je otevřen od úterý do neděle: od 8:30 do 19:00. V pondělí, 25. prosince a 1. ledna je zavřeno. Pokladna zavírá o hodinu dříve.

plné vstupné 7 €, snížené vstupné 3,5 € pro občany EU ve věku 18 – 25 let, zdarma pro občany EU do 18 let, občany EU se zdravotním postižením s doprovodem a první neděli v měsíci. Cena vstupenky může být vyšší v případě, že v objektu probíhá výstava.

Kombinovaná vstupenka (Palazzo Barberini + Galerie Corsini) – platná 3 dny: plné vstupné 9 €, snížené vstupné 4,5 € pro občany EU ve věku 18 – 25 let.

Palazzo Barberini je součástí turistických karet ROMA PASS a ROMA PASS 48 HOURS.

Via delle Quattro Fontane 13, Roma

Veřejná doprava:

  • Metro linka B: zastávka Barberini
  • Autobusy: 52, 53, 56, 58, 58/, 60, 61, 95, 116, 175, 492, 590