Muzeum Centrale Montemartini

Muzeum Centrale Montemartini

Muzeum Centrale Montemartini je „pobočka“ Kapitolských muzeí, která se nachází v bývalé tepelné elektrárně na Via Ostiense. Elektrárna zásobovala Řím elektrickým proudem v letech 1912 – 1969 a své jméno dostala po architektovi Giovannim Montemartinim, který její stavbu navrhl.

V 90. letech byla budova včetně původního strojního vybavení zrekonstruována a byla sem umístěna část sbírek Kapitolských muzeí.

Muzeum Centrale Montemartini
Le Macchine e gli Dei

Architekt Francesco Stefanovi zde v roce 1997 vytvořil expozici antických skulptur s názvem Le Macchine e gli Dei (Stroje a bohové). Původně mělo jít pouze o provizorní expozici, sochy umístěné u strojů se však zalíbili návštěvníkům natolik, že dnes funguje jako expozice stálá.

V prostorách bývalé elektrárny jsou k vidění klasické sochy, které byly objeveny při vykopávkách na území Říma koncem 19. a v první polovině 20. století a původní vybavení elektrárny jako jsou turbíny, dieselové motory a parní kotle.

Muzeum Centrale Montemartini je otevřeno od úterý do neděle: od 9:00 do 19:00. V pondělí, 1. ledna a 25. prosince je zavřeno. 24. prosince a 31. prosince je otevřeno pouze do 14:00. Pokladna zavírá o 30 minut dříve.

Kombinovaná vstupenka (Kapitolská muzea + Centrale Montemartini) – platná 7 dní: plné vstupné 12,5 €, snížené vstupné 10,50 € (pro občany EU ve věku 6 až 25 let a nad 65), zdarma pro děti do 6 let.

Muzeum Centrale Montemartini je součástí turistických karet ROMA PASS a CAPITOLINI CARD.

Via Ostiense 106, Roma

Veřejná doprava:

  • Metro linka B: zastávka Garbatella (podchodem asi 500m)
  • Autobusy: linky 23, 271, 769, 770