Cerveteri

Hrad Ruspoli Cerveteri Pokud vás zajímají Etruskové a jejich historie, tak si nenechte ujít návštěvu antické nekropole v Cerveteri. Město Cerveteri se nachází asi 40 km severozápadně od Říma blízko tyrhénského pobřeží, bylo založeno jako etruské Caere a osídleno již v dobách Villanovské kultury. V době rozkvětu Etruské civilizace bylo Cerveteri významnou obchodní metropolí, která využívala tři přístavy Tyrhénského moře a patřila mezi 12 původních měst mocné Etruské ligy.  Největšího rozkvětu město dosáhlo v 7. – 6. století př. n.l. a vojensky podlehlo římské nadvládě ve 3. století př.n.l. Etruskové byli významným národem v Itálii a také velmi kulturně a umělecky založené etnikum. To dokazují nádherné šperky, fresky a keramiky v hrobech, které najdete na místě etruského pohřebiště Banditaccia (Necropoli della Banditaccia) vzdáleného 2 km od Cerveteri. Kromě etruského pohřebiště si zaslouží pozornost i samotné staré město Cerveteri a Národní muzeum Cerveteri (Museo Nazionale Cerite), které se nachází v hradu Ruspoli.

Národní muzeum Cerveteri

Národní muzeum Cerveteri (Museo Nazionale Cerite) sídlí v hradu Ruspoli, který najdete v historickém centru města Cerveteri. Národní muezum Cerveteri Bylo otevřeno v roce 1967 a jsou zde vystaveny artefakty objevené při vykopávkách na etruském pohřebišti Banditaccia a v okolí města. Sbírka muzea je uspořádána chronologicky a rozmístěna do dvou pater. K vidění jsou urny, šperky, vázy, sochy i sarkofágy. […]

Etruské pohřebiště Banditaccia

Etruské pohřebiště Banditaccia  (Necropoli della Banditaccia) se nachází 2km od města Cerveteri. Rozkládá se na ploše 10 hektarů a nachází se zde téměř 400 hrobů, které pocházejí z 8. – 2. století př.n.l. Hrobky jsou organizovány do městské struktury (s ulicemi, náměstíčky a čtvrtěmi) a reprezentují různé způsoby pohřbívání: šachtové a jámové hroby, mohyly nebo hroby ve […]

O Římě