Antický Řím v centru

Forum Romanum

Chcete-li vidět pozůstatky antické civilizace a zažít romantickou atmosféru, určitě navštivte památky antického  starověkého Říma.

Středem antického  Říma je Koloseum a na severozápadě ho ohraničuje Forum Romanum a Palatin.

Mamertinský žalář

Nejstarší římské vězení Mamertinský žalář (Carcere Mamertino) naleznete ve areálu Fora Romana pod kostelem San Giuseppe dei Falegnami. Dle legendy zde byli drženi apoštolové Petr a Pavel (poslední archeologické výzkumy prokázaly, že legenda založena na pravdě). Proto je také toto vězení považováno za posvátné místo a nazýváno i jako vězení sv. Petra (Carcere di San […]

Palatinské muzeum

Palatinské muzeum (Museo Palatino) se nachází mezi Augustovým domem (Domus Augustana) a palácem Fláviů (Domus Flavia)  a najdeme zde sbírku archeologických nálezů z pahorku Palatin. Hlavní expozice v Palatinském muzeu sahají až do starověkého Říma (1. a 4. stol. n. l.), kdy na Palatinu byla sídla císařů. Sbírky Palatinského muzea Sbírky Palatinského muzea jsou umístěny ve dvou […]

Pahorek Palatin

Pahorek Palatin (Palatino) je jeden ze sedmi slavných římských pahorků, na kterém podle legendy založil Romulus Řím. Pahorek Palatin se rozkládá na ploše 2 km2 mezi Cirkem Maximem a Forem Romanem. V dobách Římské republiky zde byla obytná čtvrť bohatých a aristokratů, svůj dům zde měli např. Cicero nebo Crassus. První obydlí si zde postavil císař […]

Circus Maximus

Circus Maximus je starověká antická aréna, která v dobách rozkvětu Říma sloužila k jezdeckým a vozatajským závodům. Závody se zde začaly konat za vlády Etruských králů a již v té době dokázal pojmout přes 300 000 diváků. V průběhu let byl Circus Maximus několikrát rozšířen a původní dřevené tribuny byly nahrazeny pevnějšími, mramorovými a kamennými. Své zázemí zde měli i […]

Domus Aurea

Komplex obrovského římského paláce Domus Aurea (Zlatý dům), který v letech 64 – 68 n.l. nechal postavit císař Nero, se podle historických pramenů rozprostíral na ploše 300 akrů. Domus Aurea byl komplex několika honosně zařízených budov. Chodby římského paláce byly zdobeny zlatem a pokoje vyzdobeny malbami významných malířů té doby. V jídelnách byly pohyblivé stropy, kterými se […]

Forum Romanum

Forum Romanum (Foro Romano) je nejstarším místem v Římě. Je obklopeno pahorky Palatinem, Kapitolem a Esquilinem a všechny sloupy, klenuté oblouky a arkády pamatují císařské město starověkého Říma. Římští císařové zde nechávali stavět mramorové chrámy, nacházel se zde soudní dvůr a tržnice. Forum Romanum bylo i náboženským místem a křesťané zde budovali kostely. Forum je […]

Koloseum

V samotném centru Říma se nachází Koloseum (Colosseo), které je považováno za symbol věčného Říma a nejimpozantnější památku Starého Říma. Koloseum bylo postaveno císaři Flaviovské dynastie a podle této dynastie neslo svůj název – Flaviánský amfiteátr (Amphiteatrum Flavium). Dnešní název Koloseum pochází až z 8. století. Název je pravděpodobně odvozen od kolosální sochy císaře Nera (nachází […]

O Římě