Mamertinský žalář

Mamertinský žalář

Nejstarší římské vězení Mamertinský žalář (Carcere Mamertino) naleznete ve areálu Fora Romana pod kostelem San Giuseppe dei Falegnami. Dle legendy zde byli drženi apoštolové Petr a Pavel (poslední archeologické výzkumy…

Circus Maximus

Circus Maximus

Circus Maximus je starověká antická aréna, která v dobách rozkvětu Říma sloužila k jezdeckým a vozatajským závodům. Závody se zde začaly konat za vlády Etruských králů a již v té době dokázal pojmout…

Domus Aurea

Domus Aurea

Komplex obrovského římského paláce Domus Aurea (Zlatý dům), který v letech 64 – 68 n.l. nechal postavit císař Nero, se podle historických pramenů rozprostíral na ploše 300 akrů. Domus Aurea byl…

Forum Romanum

Forum Romanum

Forum Romanum (Foro Romano) je nejstarším místem v Římě. Je obklopeno pahorky Palatinem, Kapitolem a Esquilinem a všechny sloupy, klenuté oblouky a arkády pamatují císařské město starověkého Říma. Římští císařové…

Koloseum

Koloseum

V samotném centru Říma se nachází Koloseum (Colosseo), které je považováno za symbol věčného Říma a nejimpozantnější památku Starého Říma. Koloseum bylo postaveno císaři Flaviovské dynastie a podle této dynastie…